Skip to content

“HANİF TÜRK” Paradigması 2 (Misak ve Töre)

“Türk”, Allah’ın ordusu sıfatını üstün değer sayarak yaşamış, Hıristiyanlaşmış Türkler ile de savaşmıştır. Bu cümleden hareketle “Türk” salt bir ırk teorisinin kimlik adı olmadığı gibi, bir nesep inkârı ideolojisi de değildir.

Gelecek asırlarda da “Türk” kimliği, nesebini bilen “tevhid ehlinin ordu-milleti” olarak belirlenecektir.

Read more

“HANİF TÜRK” Paradigması 1

Bu kitapta en temel amacım gerek Türkçülerin gerekse İslâmcıların “eski Türkler Şaman idi” yargısıyla ortaya attıkları iki parçalı tarih zihniyetini kırmak idi. Ancak kitabın kaleme alınmasında başka gerekçeler de bulunmaktadır.

Read more

Türk Seciyesini İnşa Eden Türkçedir

Bir hükümranlık dili olan Türkçeye de Hz. Nuh’tan gelen töreyi taşıdığı, Hz. Peygamber sonrası da nebevi fıkhı yüklendiği kabulüyle bakılması gerekir.

Read more

Allah Türkçeyi Üstün Yarattı

Türkler Arapça bilmedikleri halde eski Türkçeden gelen “Allah’ın ordusu” olarak inşa edilmiş seciyeleri nedeniyle Kur’an’ın “ordu-millet” beyanını Türkçeye taşımışlardır. Böylece Türkçe tarihsel olarak üstün konumunu Kur’an’a boyun eğerek yeniden elde etmiştir. Bu hadise sadece Türkçeye nasip olmuştur. Çünkü Türkçe ordu-millet bir varlık için yaratılmıştır.

Read more

Geleneksel Aileyi Çıkmaza Sürükleyen, Dindar-Muhafazakâr Kesimlerdir

Ülkemizde dindar kadın ve erkeklerin geçmişte “eşitlik” temelinde HAK mücadelesi geleneksel ailenin yapısını reddetmek mecburiyetini gerektirmiştir. Bu zihniyet kırılması aşılmadıkça “geleneksel aile”ye geri dönüşe en çok direnenler muhafazakâr-dindar kadınlar olacak.

Read more