Skip to content

‘BütünTürk’ler İçin Oğuznâme

Hanif Türk paradigması “Oğuz boyları” anlatısının Oğuz Kağan ile soy bağının kurulamayacağını, Oğuz adının hem doğu Asya’da hem de batı Asya’da ortaya çıktığını işaretle ifade etmektedir. Buna göre Oğuz, Ok-u-z, yani “boylar birliği” anlamı taşıdığından farklı zamanlarda bu birliği tesis eden kurucu öndere “Oğuz” adının verildiğini düşünebiliriz.

Read more

Hayvanlar Bizi Niçin Terketti?

Günümüz insanı gıda/kent/ulaşım sisteminin kölesidir. Bu kölelik “hayvan sorunu”ndan kaynaklanmaktadır.

Read more

Ahi, Feta, Fütüvvet Kavramları Ekseninde Fragmanlar

Türkiye’de muhafazakâr kesimin Yûnus Emre’nin Haçlılar-Moğollar-Bizans işgali altındaki bir coğrafyada dağdan 40 yıl odun toplaması meselesini ocak yakmak amacıyla açıklaması, şaşırtıcı bir sosyolojik/iktisadî bağlamsızlıktır.

Read more

“Ömer Seyfettin’in Turancı İslâmcılığı” Kitabımın Kapağı

Kitabımın kapağının neden sarı renk olduğu (niçin al rengi taşımadığı) ve ortadaki figürün neden ‘ay-yıldız’ı andırmadığını soranlar (aslında eleştirenler) bulunduğundan bir açıklama yapmam gerekiyor.

Read more

Kahramanın Savaşı ve Zühdü

İnsan ikidir: Maddi insan Manevi insan. Maddi insan dünyaya gömülüdür. Manevi insan ahirete doğru yaşar ve kahramanlık eylemini zühd haline getirir.

Read more