Skip to content

“Ömer Seyfettin’in Turancı İslâmcılığı” Kitabımın Kapağı

Ömer Seyfettin’in Turancı İslâmcılığı, Yazıgen Yayıncılık, 2021.

Kitabımın kapağının neden sarı renk olduğunu (niçin al rengi taşımadığını) ve ortadaki figürün neden ‘ay-yıldız’ı andırmadığını soranlar (aslında eleştirenler) bulunduğundan bir açıklama yapmam gerekiyor.

Kapaktaki “yıldızımsı” figür, “On Altı Işıklı Güneş”tir. Güneşin gövde kısmı belirginleştirilmiş, çeperine irili ufaklı ışık saçakları yerleştirilmiştir.

Türk devlet teorisinde “Güneş” doğunun sembolüdür. Türk milletinin hakanı doğuda oturur ve güneş ile temsil edilirdi. Eski Türklerde gençler and içerken “Güneş bizi görüyor” derlerdi. Türk sultanlarını simgeleyen renk de “sarı” olup, güneşin mitolojideki yerini (ve anlamını) siyasallaştırır. “Sarı” renk, Türk mitolojisinde merkezde yer alan hakan’ı (devleti) temsil etmektedir.

Kapaktaki “sarı” renk, ayrıca güneşin yeryüzünü ve evreni aydınlatmasını simgelemektedir. Zira Türk devlet teorisi cihanşümuldür. Türk cihan hâkimiyeti mefkûresini ve onun yeryüzüne adalet, nizâm vermesini temsilen kapak “sarı” seçilmiştir.

Türk sembolizminde yay, pusat demektir. Pusat ise kutsaldır. Türk mitolojisinde etkin varlık ok değil, yaydır. Bu nedenle Türkler “yay oku attı” der. Türklerde yay verilen obalar, ok verilen obalara göre mertebe olarak üstün görülmüştür. Ok ve yay hükümdarın hâkimiyet simgesi olup, mitolojide kendisine yay verilen Boz Oklar doğuyu ve merkezi; ok verilen Üç Oklar ise batıyı, yani askerî hareketi temsil etmektedir.

Kitabın kapağında “yay” Âlemin Hükümdarı Allah’ı temsil eden bir sembol gibi düşünülmüştür. Bu sembol “hilal” ile benzeştir ve İslâm kozmolojisinde hilal de “Allah’ı” simgelemektedir. Hilal’in ebced değeri de (66) Allah’ı temsil eder ve şu deyimin doğmasına neden olur: “İşimizi altmış altıya bağlayalım.”

Kitabımın kapağında 16 ışıklı güneş, Hilal-Yay gerisindeki “ok” gibi konumlanmıştır. Bununla figür, “Allah’ın ordusu” anlamına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un Lugat’ında geçen, “Türk, Allah’ın doğudaki ordusudur” ifadesi, kitabımın kapağında gösterilen “gerilmiş yayın attığı ok” figürü ile uyumludur.

Kapaktaki 16 ışıklı güneş figürünün ışıkları 16 imparatorluğunu ve güneşin kendi zatı ise Türkiye’yi temsil etmektedir. Bu imparatorluklar “Cumhurbaşkanlığı Forsu”nda belirlenen imparatorluklardır. Kapaktaki bu figürle Türkiye Cumhuriyeti’nin zihnî anlamda 1071’de kurulmadığı ifade edilmiştir.

Kitabımın kapağının fikrî tasavvuru tarafıma aittir.

Kitaptaki figür, kitabın ideolojisinin sembolüdür. Bu ideoloji kısaca şöyle ifade edilebilir:

Türkiye, yaydaki (Tanrı iradesindeki) ok gibidir.

Allah’ın ordusu, güneştir. Güneş, cihan hâkimiyeti mefkûresiyle hareket eden ordu-milleti ifade eder. Türkiye, Türkiye’den büyüktür.

Yay (Hilal), oku atmaktadır. Bu nedenle Allah’ın ordusu Türk’tür.

Comments are closed.