Skip to content

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTIN-ZİYNET KİMİN OLMALIDIR?

Bir akit olan nikâh sürecinde kadının sözleşme kapsamında talep etmediği ve aslında erkeğin hayatın olağan akışı içinde “kişisel malı” olan bu hediyeler üzerinde hak iddia etmesi doğru değildir.

Read more

Dil, Logos, Modern Dindar-Entelektüel

Dindar entelektüel, teknoloji meftunluğu nedeniyle teknolojiye karşı çıkamıyor, “ilerlemeci tarih” anlayışı ekseninde düşünce üretiyor. Bu düşünce, doğayı ve doğayla uyum içinde yaşam biçimlerini uygarlaştırma zihniyetinin pratiği olan kolonyalizmin meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir.

Read more

“HANİF TÜRK” Paradigması 2 (Misak ve Töre)

“Türk”, Allah’ın ordusu sıfatını üstün değer sayarak yaşamış, Hıristiyanlaşmış Türkler ile de savaşmıştır. Bu cümleden hareketle “Türk” salt bir ırk teorisinin kimlik adı olmadığı gibi, bir nesep inkârı ideolojisi de değildir.

Gelecek asırlarda da “Türk” kimliği, nesebini bilen “tevhid ehlinin ordu-milleti” olarak belirlenecektir.

Read more

“HANİF TÜRK” Paradigması 1

Bu kitapta en temel amacım gerek Türkçülerin gerekse İslâmcıların “eski Türkler Şaman idi” yargısıyla ortaya attıkları iki parçalı tarih zihniyetini kırmak idi. Ancak kitabın kaleme alınmasında başka gerekçeler de bulunmaktadır.

Read more

Türk Seciyesini İnşa Eden Türkçedir

Bir hükümranlık dili olan Türkçeye de Hz. Nuh’tan gelen töreyi taşıdığı, Hz. Peygamber sonrası da nebevi fıkhı yüklendiği kabulüyle bakılması gerekir.

Read more